Kan ik, als Vz RvB van een middelgrote instelling (>50mjn, 1000 werknemers) ook Vz RvT zijn bij een vergelijkbare of grotere Organisatie.

Op 3 september 2019 - 09:18 geplaatst door
Fijn dat je mee wilt denken! Maak alsjeblieft eerst een account aan of log nu in.
 • *Gerectificeerd op 1-10-2019

  Beste heer Bedeaux, 

  Er vanuit gaande dat uw vraag is gerelateerd aan de limiteringsregeling in de Wet Bestuur en Toezicht, kan ik u het volgende melden. 

  De limiteringsregeling behelst een maximering van het aantal toezichtfuncties dat mag worden gehouden door (uitvoerende en niet-uitvoerende) bestuurders en commissarissen/ toezichthouders. Dit houdt in dat één persoon maximaal vijf toezichtfuncties mag uitoefenen, waarbij het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt. Verder is het niet geoorloofd dat een voorzitter van een RvC/RvT van een grote organisatie  tot bestuurder van een andere grote organisatie wordt benoemd. Het omgekeerde is wel geoorloofd: een bestuurder van een grote organisatie mag worden benoemd tot voorzitter van een RvC/RvT van een andere grote organisatie.

  De limiteringsregel is alleen van toepassing op een zogenaamde grote instelling. Wanneer een organisatie (BV’s, NV’s en stichtingen) als ‘groot’ wordt aangemerkt, is vastgelegd in het jaarrekeningenrecht. Indien de jaarrekening van een organisatie 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de volgende kenmerken dan wordt gesproken van een grote organisatie: meer dan 250 werknemers in dienst, de waarde van de activa is groter dan €20 miljoen en de netto omzet is groter dan €40 miljoen (bron: KvK). Deze kenmerken worden niet jaarlijks geïndexeerd.

  In verband met een voorgenomen Wetswijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is de vigerende wetgeving in 2018 geëvalueerd door de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers zijn van mening dat in de wettekst duidelijk tot uitdrukking moet worden gebracht dat de combinatie van het vervullen van een (uitvoerende) bestuursfunctie met die van het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan geoorloofd is, dus zonder dat de volgtijdelijkheid waarin de functies worden geaccepteerd van belang is. Het rapport kunt u hier downloaden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/15/tk-bijlage-evaluatie-wet-bestuur-en-toezicht)

  Eind vorig jaar heeft minister Dekker overigens laten weten de aanbeveling van de onderzoekers op het punt van de combinatie van functies niet over te nemen.

  Om op uw concrete situatie terug te komen, het is in uw situatie dus mogelijk om voorzitter van een RvT te worden. 

  Hopende uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord, 

  Met vriendelijke groet,

  Michiel Vader 

  Vind je dit antwoord nuttig?
  Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

  Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.

  Beste Michel, 

   

  Wat een heldere toelichting. Dank daarvoor. 

  Inhoudelijk vind ik er wel iets van, maar de regeling is duidelijk. 

  Met vriendelijke groet, 

  Jan-Willem Bedeaux

Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen