Publicatie

Evaluatie en wetsvoorstel bestuur & toezicht

De Wet Bestuur en Toezicht is sinds 2013 van kracht (WBT-2013). Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR-2017) breidt de werking van enkele onderwerpen uit naar alle rechtspersonen en introduceert een aantal nieuwe bepalingen voor de verenigingen en stichtingen in de semipublieke sector. De WBT-2013 is op dit moment onderwerp van evaluatie (uitkomst in het najaar). De WBTR-2017 is aanhangig in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Onderstaand artikel (link) geeft schematisch weer welke thema’s de WBT-2013 en WBTR-2017 alleen of tezamen behandelen.

http://bit.ly/2wlk84H

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen