Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Een nieuwe wet Bestuur & Toezicht, met name relevant voor toezichthouders in de zorg, is in aankomst.

Met als onderwerpen onder andere: *uniformering RvT naar > RvC, *grondslag RvC *rol & taak RvB en RvT, *nieuw ontslagkader stichtingbestuurder, * nieuwe mogelijkheid ontslag toezichthouder bij stichting, * verscherping aansprakelijkheid, * uniformering tegenstrijdig belangregeling, * one/tier two tier board, *puntensysteem,

Op 26 juni bespreken we dit wetsvoorstel in de regiobijeenkomst Overijssel en aanverwante zaken zoals verhouding tot de ZGC'17, invloed op de discussie intern/extern toezicht en de door de Commissie Halsema gesignaleerde behoefte aan verduidelijking van het kader bestuur & toezicht.

nvtzregio.ov@gmail.com

U bent de eerste om te reageren.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen