Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Een nieuwe wet Bestuur & Toezicht, met name relevant voor toezichthouders in de zorg, is in aankomst.

Met als onderwerpen onder andere: *uniformering RvT naar > RvC, *grondslag RvC *rol & taak RvB en RvT, *nieuw ontslagkader stichtingbestuurder, * nieuwe mogelijkheid ontslag toezichthouder bij stichting, * verscherping aansprakelijkheid, * uniformering tegenstrijdig belangregeling, * one/tier two tier board, *puntensysteem,

Op 26 juni bespreken we dit wetsvoorstel in de regiobijeenkomst Overijssel en aanverwante zaken zoals verhouding tot de ZGC'17, invloed op de discussie intern/extern toezicht en de door de Commissie Halsema gesignaleerde behoefte aan verduidelijking van het kader bestuur & toezicht.

nvtzregio.ov@gmail.com

U bent de eerste om te reageren.
RvT aanspraak op vergoeding van de redelijkerwijze noodzakelijke proceskosten?

Het laatste HR-arrest inzake Stichting Lunet Zorg/cliëntenraad LVCR bepaalde dat een CR, net als de OR, aanspraak heeft op vergoeding van de redelijkerwijze noodzakelijke proceskosten.

En de RvT? De toelichting bij het wetsvoorstel WBTR zegt wel dat de RvT door een derde onderzoek kan laten doen naar een bepaalde activiteit van de rechtspersoon en dat de kosten worden dan gedragen door de rechtspersoon, maar de vraag is of de RvT terzake vertegenwoordigingsbevoegd is. En bij procedures? Ik kan wel een (gekunstelde) grondslag bedenken, maar ben benieuwd naar uw mening/ervaring in deze kwestie.

U bent de eerste om te reageren.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen