Opleiding

Het Nederlandse zorgstelsel

De werking én de belangrijkste veranderingen

 

 

Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in de zorg toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het Nederlandse zorgstelsel behandeld. Als laatste komen de verwachte beleidsontwikkelingen vanuit de overheid aan de orde. De inhoud is cruciaal voor de continuïteit van de zorgorganisaties.

Doelgroep

Deze eendaagse sessie is uitermate geschikt voor toezichthouders die nog niet geheel bekend zijn met de zorgsector en diegenen die een gedegen update m.b.t. de laatste ontwikkelingen willen hebben. Op basis van voor de zorg realistische casuïstiek, wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk.

Onderwerpen

 • Feiten en cijfers over de Nederlandse gezondheidszorg;

 • Organisatie werkzaam in de:

  • curatieve zorg;

  • langdurige zorg;

  • jeugdzorg;

  • welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

 • Rol van verschillende overheidsorganisaties;

 • Rol van de zorgverzekeraar/het zorgkantoor/de gemeente;

 • Positie van de cliënt;

 • Financiering en bekostiging van de zorg;

 • Belangrijke verwachte (beleids)ontwikkelingen.

 

Met deze informatie en kennis kunt u beter sparren met de raad van bestuur over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Een gedegen vooruitblik ten aanzien van het zorgstelsel: welke fundamentele keuzes liggen voor ons?;

 • Gedetailleerd inzicht in de concrete veranderingen in financiering van zorg en welzijn;

 • Beter zicht op het totale speelveld, historie en de toekomst;

 • Een beter beeld van de veranderende rollen van de stakeholders;

 • Inzicht in welke impact de veranderingen op de zorgorganisaties hebben.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Veranderend zorglandschap en samenleving, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Innovatie en ontwikkeling, Jeugdzorg, Eerstelijnszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en forensische zorg, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), Mantelzorg en vrijwilligerswerk, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ziekenhuizen
Thema: Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen