Nieuwsbericht

Standaard bezwaarschrift btw-aangifte (Deloitte) voor commissarissen/ toezichthouders

Op 27 november 2018 geplaatst door

Is het terecht dat een commissaris/ toezichthouder met één commissariaat wordt aangemerkt als een btw-ondernemer? Die vraag werd door het Hof van Den Bosch onlangs als dusdanig complex ervaren dat deze middels een prejudiciële vraag is voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Mocht het Hof van Justitie van oordeel zijn dat commissarissen/ toezichthouders niet kunnen worden aangemerkt als een ondernemer voor de btw, dan hoeven commissarissen/ toezichthouders geen btw in rekening te brengen aan de zorginstelling. Wanneer de commissarissen / toezichthouders momenteel al geen btw in rekening brengen vanwege de kleine ondernemersregeling en de goedkeuring vermindering van administratieve lasten, is uiteraard al geen sprake van kostprijsverhogende btw en is de uitspraak minder relevant.

Totdat het Hof van Justitie de prejudiciële vraag heeft beantwoord en er definitief duidelijkheid over deze kwestie bestaat, zal de Nederlandse Belastingdienst niet akkoord gaan met vooruitlopen op een (mogelijk) positieve beslissing. Er zal tot die tijd dus btw in rekening gebracht moeten worden. Om de rechten om achteraf terug te komen op deze handelwijze veilig te stellen (in het geval van een positieve uitkomst), kunnen de commissarissen/ toezichthouders bezwaar maken tegen hun btw-aangifte.

Als service heeft Deloitte een standaard bezwaarschrift opgesteld dat door commissarissen/ toezichthouders kan worden aangevuld.

> Bekijk het bezwaarschrift

 

Praktische punten

Een aantal praktische punten zijn hierbij van belang:

  • Er kan bezwaar gemaakt worden vanaf het moment dat de prejudiciële vragen zijn gesteld (21 juni 2018). Dat houdt in dat als er sprake is van een jaaraangifte, het bezwaarschrift pas na de aangifte over 2018 (januari 2019) hoeft te worden ingediend.

  • Het bezwaar moet binnen zes weken na het indienen van de aangifte bij de Belastingdienst binnengekomen zijn.

  • De grijze teksten moeten worden aangepast aan de situatie die geldt voor de desbetreffende commissarissen / toezichthouders.

  • Wanneer mensen meerdere toezichthouderschappen hebben, kan worden volstaan met één bezwaarschrift. Overigens zou de kans kleiner kunnen zijn dat de uitspraak ook voor hen geldt, omdat zij meerdere toezichthouderschappen hebben en daarmee als ‘zelfstandiger’ gezien zouden kunnen worden. Uiteindelijk is dit afhankelijk van de argumenten die bij een eventuele positieve uitspraak doorslaggevend blijken te zijn. Wel moeten mensen met meerdere toezichthouderschappen goed beoordelen of de feiten en omstandigheden voor alle toezichthouderschappen hetzelfde zijn.

  • Slechts in het bijzondere geval dat het Hof van Justitie oordeelt dat er nooit sprake is geweest van ondernemerschap, zou de uitspraak verdere terugwerkende kracht kunnen hebben. Dit vindt niet vaak plaats, maar het is niet onmogelijk. Ook dit is dus afwachten.

 

Vragen

Voor vragen over het standaard bezwaarschrift kunt u contact opnemen met Franklin Soetens of Maria van Helden van Deloitte.

Franklin Soetens

Partner | Indirect Tax

Deloitte Belastingadviseurs B.V.

T: +31 (0)88 288 4447 | M: +31 (0)6 1234 2858

fsoetens@deloitte.nl | http://www.deloitte.nl/

Secretaresse: Evelien Lormans-Faassen | NLEindhovenTaxSecre@deloitte.nl

T: +31 (0)88 288 4369 | M: +31 (0)6 1312 1259

Maria van Helden

Deloitte Belastingadviseurs B.V.

T: +31 (0)88 288 5764 | M: +31 (0)6 1004 2634

 

Secretariaat: +31 (0)88 288 1207 | nlbredaeateam2@deloitte.nl

mvanhelden@deloitte.nl http://www.deloitte.com/

 

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen