Nieuwsbericht

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2019 bekend gemaakt

Op 23 november 2018 geplaatst door

Woensdag 21 november 2018 heeft Minister De Jonge van VWS de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2019 bekend gemaakt. Zoals elk jaar zijn de bedragen geïndexeerd. Daarnaast is dit jaar ook de regeling aangepast op het punt financieringsbronnen.

Wat betreft de klassenindeling van zorginstellingen, mocht in de oude regeling pas een extra punt worden toegekend als er tenminste sprake was van drie relevante financieringsbronnen en de totale opbrengst meer dan € 10 miljoen bedroeg. Daarnaast gold dat iedere bron ten minste 10% of € 5 miljoen van de totale opbrengst moest genereren. In de nieuwe regeling zijn deze eisen komen te vervallen, dus alleen het aantal relevante financieringsbronnen is van belang is. M.a.w. indien er opbrengsten uit drie of meer relevante financieringsbronnen zijn, dan leidt dit tot een extra punt.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen