Nieuwsbericht

Terugkoppeling bestuursvergadering NVTZ donderdag 18 oktober

Op 29 oktober 2018 geplaatst door

Donderdag 18 oktober kwam het bestuur van de NVTZ bij elkaar voor de tweemaandelijkse bestuursvergadering. Voor bestuurslid Teun van den Akker was het een speciale vergadering, omdat het voor hem als aftredend bestuurslid de laatste bestuursvergadering van de NVTZ was. Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 9 november zal het bestuur nieuwe kandidaten voordragen.

De agenda van de ALV is door het bestuur voorbereid. Het bestuur hoopt op de ALV in Eindhoven veel leden te mogen ontmoeten, des te meer omdat na afloop van de ALV de NVTZ haar 5e lustrum viert tijdens het lustrumfestival Van waarde blijven.

Tijdens de vergadering zijn de eerste resultaten van de verkenning aangaande duurzame arbeidsverhoudingen besproken. Het bestuurlijk overleg van de NVZD en de NVTZ heeft om deze verkenning gevraagd. Dit omdat de NVTZ en de NVZD bij de uitvoering van de WNT geconfronteerd worden met beperkingen in de verhouding werkgever-werknemer, met name als gevolg van de ministeriële regeling op basis van de WNT. De verkenning wordt uitgevoerd door mevrouw Telleman, van bureau Twijnstra Gudde. Het bestuur houdt de leden op de hoogte van de voortgang.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Juridische kaders / formele externe verhoudingen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen