Nieuwsbericht

Advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Op 23 januari 2019 geplaatst door

Afgelopen donderdag 17 januari 2019 overhandigde Janneke van Vliet, voorzitter van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg, in Ede het advies van de Denktank aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting Fibula, Ton Ruikes. U kunt het advies inzien via https://denktanknetwerkenpalliatievezorg.nl/

 

Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Stichting Fibula heeft met financiering van het ministerie van VWS een Denktank Netwerken Palliatieve Zorg opgericht. De opdracht van Stichting Fibula aan de Denktank is om in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg te formuleren en een daarbij passende financieringsregeling voor te stellen. De Denktank inventariseert daarvoor best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld. NVTZ directeur Marius Buiting is een van de leden van de denktank.

De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af. Het doel van de Denktank is om advies uit te brengen over hoe de regionale samenwerking in de palliatieve zorg in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd en gefinancierd. Als uitgangspunt geldt het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader palliatieve zorg.

> Lees meer over de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

 

Vervolg

Op 24 januari vindt een gesprek plaats met Hugo de Jonge, minister langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de komende maanden zal het advies uitgebreid besproken en geanalyseerd worden. Hiertoe zullen in maart en april een drietal bijeenkomsten georganiseerd worden voor netwerken en zullen gesprekken plaatshebben met stakeholders. In mei 2019 moet er een breed gedragen plan van aanpak liggen om het advies van de Denktank verder uit te werken.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen