Nieuwsbericht

Festivalnieuws editie 2

Op 12 oktober 2018 geplaatst door

Festivalnieuws

In aanloop naar ons lustrumfestival Van waarde blijven op 8 en 9 november nemen we u graag mee in de nieuwste ontwikkelingen en achtergronden met betrekking tot het festival. In dit festivalnieuws vertellen we u meer over de next best practices tijdens de tweede festivaldag op 9 november. Ook geven we een overzicht van de overige werksessies die u deze dag tijdens de drie werelden de samenleving, de praktijk van zorg en welzijn en governance kunt bezoeken.

 

Next best practices

Maak tijdens de werksessies in de drie werelden kennis met de Next best practices uit het veld. Waar wordt de nieuwe praktijk ontwikkeld? Waar zitten de gamechangers? Wie maken het verschil? Tijdens iedere wereld maakt u kennis met drie praktijkvoorbeelden, waarna u de relatie legt met uw praktijk als toezichthouder.

Tijdens de eerste wereld van waarde blijven in de samenleving, zullen drie onderzoekers en wereldverbeteraars van de High Tech Campus demonsteren welke nieuwe vindingen en technieken ze ontwikkelen op het gebied van zorg en welzijn.
Maak bijvoorbeeld kennis met Sirius Medical, een spin-off van het Nederlands Kanker Instituut en de Universiteit Twente, waar samen met artsen nieuwe geavanceerde technieken worden ontwikkeld om kankerpatiënten te behandelen.

De tweede wereld staat in het teken van de praktijk van zorg en welzijn. Waar wordt anders (samen)gewerkt? Waar vindt de vernieuwing al plaats? En wat is er voor nodig om dat te laten slagen? Maak kennis met onder meer Fred Schrander van het programma Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard en (beroeps)trots.

De derde wereld van governance biedt ruimte aan next best practices waar governance op een vernieuwende manier wordt ingevuld. Binnen en buiten het systeem, met de focus op waarde en resultaat voor de cliënt.
 
Janneke van Vliet, voorzitter van de Denktank Palliatieve Netwerkzorg, inventariseert best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld. De Denktank inventariseert welke functies een netwerk idealiter moet vervullen en wat de werkzame principes zijn van goed functionerende netwerken. Op basis van deze functies en werkzame principes doet de denktank een voorstel voor een of meerdere passende organisatiemodellen inclusief de bijbehorende financiering en governance. De Denktank betrekt in haar advies ook nieuwe zorgconcepten, andere manieren om de zorg te organiseren (o.a. met behulp van ICT) en strategieën voor implementatie. Tijdens het festival op 9 november deelt ze haar inzichten en ervaringen.
 
Ook krijgt u een kijkje in de keuken van BrabantZorg, waar verbinding is gezocht met de gemeente, de wijk, medewerkers, patiënten en diverse zorg- en welzijnsinstellingen om optimale zorg te bieden. Mensen écht te helpen. Als het moet buiten de kaders, de systemen en de gebaande paden. Met een grotere cliënttevredenheid en kostenbesparingen tot gevolg.

 

Overige werksessies tijdens festival vrijdag 9 november

Na de plenaire opening van de tweede festivaldag op vrijdag 9 november, bezoekt u de drie werelden de samenleving, de praktijk van zorg en welzijn en governance in de vorm van verschillende werksessies. Per wereld kiest u op de dag zelf, uit één van de zes sessies: De waarheid over waarden, Next best practice, Learning Lab, Inspiratiesessie, Inzichten uit onverwachte hoek en Dilemma’s, debat en dialoog, gegeven door een keur aan betrokken denkers en doeners uit zorg en welzijn. U vindt een overzicht van alle werksessies en sprekers in onderstaand schema (klik op het schema voor een vergroting).

Wilt u meer weten over de onderwerpen en sprekers van de verschillende werksessies tijdens de drie werelden? Meld u dan aan voor de tweede dag van het lustrumfestival en bezoek de sessie van uw keuze.

 

                                                               aanmelden

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen