Nieuwsbericht

De 7 principes van de nieuwe Governancecode 2017

Op 14 februari 2017 geplaatst door

Sinds 1 januari is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met de nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen instelling. 

Nieuw is dat de Code principle based is en wordt gevormd door zeven principes die beogen te stimuleren tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders.

De zeven principes van de nieuwe governancecode zijn:

1.  De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten

2.  De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie

3.  De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden

4.  De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

5.  De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling

6.  De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie

7.  De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid

De consultatieversie bevatte ruim 40 bindende regels. Dit sloot niet aan bij de gedachte achter de nieuwe Code om juist het 'afvinken' van regels te voorkomen. De nieuwe Code kent daarom volgens de inleiding een uitwerking van de principes in bepalingen of gedragsregels. Toepassing daarvan is niet vrijblijvend en de principes zijn leidend. Sterker nog, afwijken daarvan is geen optie. Soms is bij toepassing juist uitleg nodig (pas toe én leg uit), soms kan afwijking niet aan de orde zijn, aldus de Code. Afwijking van een bepaling mag alleen als daarmee toepassing van het principe is gediend. Het beginsel van "pas-toe-of-leg-uit" zou namelijk afvinkgedrag in de hand werken en de BoZ beoogt met de Code good governance en de dialoog daarover (weer) centraal te stellen.

Mede in dat licht zal de BoZ een nieuwe commissie installeren, de Governance innovatie- en adviescommissie die beschikbaar zal zijn voor advies over implementatie van de Code en een goede invulling van good governance. Daarnaast blijft de Governancecommissie bestaan voor geschillen over de juiste toepassing van de code. Al met al probeert de Code meer aandacht te geven aan cultuur en gedrag van de raad van bestuur en de raad van toezicht dan aan het naleven van allerlei regels. Wat ons betreft een verbetering.

> Bekijk de Governancecode Zorg op www.governancecodezorg.nl

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen