Symposium Governancecode zorg

16 maa
Tijd: 12:30 tot 18:30
Type: Congres

Donderdagmiddag 16 maart vindt het Symposium Governancecode Zorg 2017 plaats.

Sinds 1 januari is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur meer centraal staan. Bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met deze nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen instelling. Dat roept vragen op als:

  • In welk maatschappelijk krachtenveld opereert de nieuwe governancecode?
  • Wat betekent de nieuwe code voor mij als bestuurder of toezichthouder in de dagelijkse praktijk?=
  • Hoe verhoudt de nieuwe code zich tot het externe toezicht van NZa en IGZ?

Deze en andere vragen staan centraal op het symposium Governancecode Zorg 2017, dat plaatsvindt op 16 maart 2017 van 13.00 tot 18.00 uur in Houten. Tijdens het plenaire programma spreken Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland), Kees Cools (hoogleraar TIAS), Paul van der Heijden (voorzitter NVZD) en Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGZ). Daarnaast zijn er twee rondes van dialoogsessies, waarin wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk van het werken met de code vanuit het perspectief van bestuurders, toezichthouders, patiënten, brancheorganisaties, en het juridisch perspectief. De dialoogsessies worden onder andere geleid door Pieter Vos, bestuurslid NVTZ.

Het symposium is een initiatief van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), Dirkzwager Advocaten& Notarissen en BoardRoom ZORG in samenwerking met de NVZD.

Meer informatie over de inhoud van het programma en de inschrijving vindt u op http://www.symposium-governancecodezorg.nl/home.

Trefwoorden: governancecode, symposium
Geplaatst door:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen