Wet Bestuur en Toezicht door de Tweede Kamer

Vandaag heeft na ruim een half jaar vertraging de Tweede Kamer met het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingestemd.

Bestuursdag NVTZ 2018

Donderdag 30 augustus kwam het bestuur van de NVTZ bij elkaar voor een bestuursdag om het beleid van de vereniging te evalueren en uit te diepen.

Dashboard voor toezichthouders en bestuurders (informatieve middagsessie Advisaris)

De veranderingen in de regelgeving en stelselwijzigingen in de ouderenzorg vereisen een andere kijk en sturing van een zorgorganisatie.

Zorgcoöperaties & de rol van de Raad van Toezicht

Is er een rol weggelegd voor een Raad van Toezicht in burgerinitiatieven in de zorg? Dit is het verslag van het congres: Burgers doen het zelf!

Christiaan Grigoleit

"Anders toezicht houden en het anders verantwoorden" 7-principes van Wouter Hart

Als regels en aantallen het werkelijke verhaal niet vertellen, onze organisaties staan voor de opgave om beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk dan wel werkelijk nodig is.

Christiaan Grigoleit

Raad van toezicht doet veldwerk

Veldwerk is van oudsher een belangrijke methode voor antropologen om onderzoek te doen. Als toezichthouders op werkbezoek gaan, is dat ook een soort veldwerk.

Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Informatievoorziening en werkbezoek
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen