13 september 2018

Bestuursdag NVTZ 2018

Donderdag 30 augustus kwam het bestuur van de NVTZ bij elkaar voor een bestuursdag om het beleid van de vereniging te evalueren en uit te diepen.

295
9 mei 2018

Dashboard voor toezichthouders en bestuurders (informatieve middagsessie Advisaris)

De veranderingen in de regelgeving en stelselwijzigingen in de ouderenzorg vereisen een andere kijk en sturing van een zorgorganisatie.

840
4 mei 2018

Zorgcoöperaties & de rol van de Raad van Toezicht

Is er een rol weggelegd voor een Raad van Toezicht in burgerinitiatieven in de zorg? Dit is het verslag van het congres: Burgers doen het zelf!

1944

NZa rapport: de effecten van de integrale bekostiging van medisch specialistisch zorg

Uit een enquête, uitgevoerd als onderdeel van NZa rapport blijkt dat het thema: de aansturing van medisch specialisten door het ziekenhuisbestuur’ voor rvt's hoog op de agenda te staan.

722

Goede dialoogvoering en het effect op organisatorische risico-inschatting

In de zorg is de interactie tussen mensen het meest onontbeerlijke aspect voor goed risicomanagement.

1711

Toezichthouder en ondernemingsraad: een sterk koppel

Contact onderhouden met de medezeggenschapsraad: daar is de voordrachtscommissaris toch voor?

559
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Informatievoorziening en werkbezoek
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen