Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Hoe gaat u om met (de schijn van) belangenverstrengeling?

Om de invulling van het begrip  "belangenverstrengeling"  voor toezichthouders meer handvatten te geven doe ik onderzoek voor de NVTZ.
Dit is een onderwerp dat nameljk nog regelmatig vragen oplevert bij onze leden. Vragen die nu door de NVTZ nog onvoldoende beantwoord kunnen worden en dus de aanleiding voor dit onderzoek zijn.
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren vraag ik u om uw reglement Raad van Toezicht (of indien aanwezig onderliggende documenten zoals een gedragscode of integriteitscode) in te sturen voor eind april. Natuurlijk worden uw gegevens alleen anoniem gebruikt. (maar u mag het document ook vooraf zelf anonimiseren). Na het onderzoek zal de NVTZ de resultaten ook weer volledig anoniem publiceren. 

Alvast bedankt voor de medewerking,

Tiny Winter

U bent de eerste om te reageren.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Governancecode Zorg 2017
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen