Wet Bestuur en Toezicht door de Tweede Kamer

Vandaag heeft na ruim een half jaar vertraging de Tweede Kamer met het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingestemd.

840

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

1864

Interim Toezichthouders

Op zoek naar tijdelijke ondersteuning van je Raad van Toezicht?

850

Reactie bestuur NVTZ op Inspectierapport Alliade en Signalering IGJ en NZa

Het bestuur van de NVTZ acht het wenselijk om de belangrijkste constateringen uit het rapport die de raad van toezicht betreffen te delen met de leden van de NVTZ.

1778

Uniformering ontslag stichtingsbestuurder

In de nabije toekomst zal het ontslag van een bestuurder door een ander orgaan of door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden/OM automatisch leiden tot een arbeidsrechtelijk ontslag.

1929

Bestuursverbod in de zorg.

Eerste twee gepubliceerde bestuursverboden in de zorg.

2439

SDU masterclass voor bestuurders en toezichthouders

Op 20 november organiseert SDU een masterclass voor bestuurders en toezichthouders inzake de nieuwe wettelijke regeling voor bestuur en toezicht bij met name stichtingen en verenigingen (WBT-2).

1821

Werkgeversrol raad van toezicht verdampt (via BoardRoom Zorg)

Eén van de rollen van een raad van toezicht is werkgever van de bestuurders. De kaders waarbinnen dit gebeurt, lijken de laatste jaren echter steeds beperkter te worden.

1105

Derde principe Governancecode Zorg 2017: Zeggenschap biedt mensen greep op hun leven (via Boardroomzorg)

Het derde principe van de Governancecode Zorg 2017 gaat over het belang van medezeggenschap voor het goede bestuur van zorgorganisaties.

1052

Het managen en organiseren van innovatie in de zorg

In de studie Situated Novelty (2016) door Maarten Janssen, merkt Janssen op dat er in ons denken over innovatie een belemmerende logica schuilgaat.

2070
Christiaan Grigoleit
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Governancecode Zorg 2022
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen