Wat wordt het ‘Zorglandschap ggz’ en waar staat de eigen ggz-organisatie?

Op 2 juni 2021 geplaatst door

De grootste opgave is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz te borgen, zo valt te lezen in de discussienota ‘Zorglandschap ggz’ (VWS, mei 2021). De discussienota is geen visie van het kabinet, maar draagt uiteenlopende bouwstenen aan voor de toekomstige inrichting van de ggz.

“Deze nota is interessant voor toezichthouders die in een rvt-vergadering een oriëntatie willen houden over de toekomst van de eigen ggz-organisatie”, aldus Piet Overduin NVTZ branche ambassadeur voor de ggz.

De discussienota ‘Zorglandschap ggz’ gaat in op de drie thema’s:

  • Preventie, toegang tot zorg en uitstroom
  • Organisatie en regie: spreiding en concentratie ; rollen en verantwoordelijkheden ; financiële prikkels.
  • Vernieuwing, werkplezier en inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg.

VWS nodigt geïnteresseerden uit voor 1 juli 2021 te reageren op de nota en zo ook deel te nemen aan de landelijke dialoog.

Meer informatie:

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
GGZ en forensische zorg
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen