Inspectie positief over ggz-sector tijdens coronacrisis

Op 30 september 2020 geplaatst door

De ggz is tot nu toe op een accurate en professionele wijze omgegaan met de coronacrisis. Zorgaanbieders proberen maatwerk te leveren zodat cliënten zoveel mogelijk de zorg krijgen die zij nodig hadden en hebben. Deze conclusie trekt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het sectorrapport ‘GGZ tijdens de coronacrisis’ dat verscheen op 18 september 2020.

Aanbevelingen IGJ
In de rapportage zet de inspectie uiteen welke lessen er zijn geleerd en doet een aantal aanbevelingen:

  • De inspectie vraagt aandacht van het ministerie van VWS voor de financiële situatie van zorgaanbieders. Het mag niet zo zijn dat het bestaande zorgaanbod binnen de ggz verder onder druk komt te staan.
  • De coronacrisis heeft de noodzaak tot samenwerking extra duidelijk gemaakt. Het is van belang dat er goed wordt samengewerkt tussen ggz-instellingen onderling, met onder meer de huisartsen en de GGD’en. Daarnaast zouden instellingen het gesprek moeten voeren met gemeenten over het verder opstarten van dagbesteding.
  • In een tweede virusuitbraak moet er meer aandacht zijn voor de positie van de cliënt en de vertegenwoordiging van cliënten door de cliëntenraad. De inspectie vindt het belangrijk om cliënten mee te nemen in de besluitvorming en hen zo weinig als mogelijk in hun rechten te beperken. Cliënten moeten toegang blijven hebben tot een vertrouwenspersoon.

De IGJ-sectorrapportage ggz kunt u via deze link downloaden± IGJ/sectorrapportage.

Trefwoorden: GGZ
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
GGZ en forensische zorg
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen