2 juni 2021

Wat wordt het ‘Zorglandschap ggz’ en waar staat de eigen ggz-organisatie?

De grootste opgave is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz te borgen, zo valt te lezen in de discussienota ‘Zorglandschap ggz’ (VWS, mei 2021). De discussienota is geen...

230
15 april 2021

Nieuwe zorgprestatiemodel ggz en forensische zorg bekend

De NZa heeft het definitieve zorgprestatiemodel voor de ggz en forensische zorg bekendgemaakt.

263
30 september 2020

Inspectie positief over ggz-sector tijdens coronacrisis

De ggz is tot nu toe op een accurate en professionele wijze omgegaan met de coronacrisis. Zorgaanbieders proberen maatwerk te leveren zodat cliënten zoveel mogelijk de zorg krijgen die zij nodig...

143

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie?

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie? Die vraag stond centraal in een artikel in de Trouw (23-10-18)

In het artikel beargumenteer Ber van den Bergh dat depressie niet

1756

Ervaringsdeskundige cliënt als nieuw lid van Raad van Toezicht

In het tijdschrift Zorg & Zeggenschap heeft Douwe Dronkert een artikel geschreven over ervaringsdeskundige cliënt Ferdinand Gerson Beer als nieuw lid van de Raad van Toezicht van LOC.

893

handreiking risicomanagement in de ggz

handreiking risicomanagement in de ggz

1000
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
GGZ en forensische zorg
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen