WTZi-special besturing en toezicht in de eerste lijn

De opvattingen over governance en toezicht staan momenteel weer sterk in de aandacht. Dat heeft onder meer te maken met het ontstaan van nieuwe organisatievormen, bijvoorbeeld als gevolg van de verschillende transities. Zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten en eerstelijnsdiagnostische centra zijn zorginstellingen en hebben te maken met de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode. Samen met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) wil InEen haar leden en de daarbij betrokken toezichthouders informeren over de actuele ontwikkelingen. Deze vijfde WTZi-special is een vervolg op de informatievoorziening die de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) tussen 2006 en 2012 heeft ingezet.

> Bekijk de WTZi special in de bijlage

Details

Geplaatst op: 6 maart 2017
Geplaatst door:
Trefwoorden: InEen, WTZi
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Eerstelijnszorg
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen