Nieuwsbericht

Impressie Congres Toezichthouden: verduurzaming vanuit zes perspectieven

Op 5 oktober 2017 geplaatst door

Vrijdag 29 september werd tijdens het NVTZ congres aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. In de groene en inspirerende omgeving van Kamerik werden zes perspectieven van duurzaamheid: nieuwe businessmodellen, personeelsbeleid, financiën, techniek, milieu/energie en voeding, in relatie met Raden van Toezicht besproken.

Klaas van Egmond

Het congres werd geopend en ingeleid door dagvoorzitter Corine van Maar van Van Maar Advies. Zij gaf voorbeelden waaruit blijkt dat duurzaamheid niet meer weg te denken valt in de samenleving. Al snel werd het woord gegeven aan prof. Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht voor een boeiend verhaal over duurzaamheid als wereldbeeld. "Duurzaamheid heeft te maken met het wegblijven van de periferie" aldus Klaas van Egmond. Wij streven allen naar duurzaamheid en bewustheidsontwikkeling, maar vervallen van ons waardenpatroon (het midden) naar de periferie. Duurzaamheid moet volgens hem worden gezien als een poging de periferie te vermijden en in het midden van het krachtenveld te blijven.

Duurzaamheid is het houden van de menselijke maat, het krachtenveld in balans houden.

Ook in de gezondheidszorg moet de balans in het midden liggen, tussen de componenten sociaal, geestelijk en fysiek. We moeten niet teveel naar de buitenkant worden gezogen, maar ons evenwicht in het krachtenveld bewaren. In het organiseren van zorg moet hiermee rekening worden gehouden.

Hierna sprak Geert van den Enden, sinds 2014 CFO binnen ziekenhuis Bernhoven in Uden, over duurzaamheid vanuit de insteek van het vernieuwen van organisaties en strategieën en de daarbij behorende werkprocessen. Het systeem dat je zoveel mogelijk probeert te verdienen aan de ziekte van een patiënt is volgens hem niet ‘sustainable’. Het is van belang om aan de volumeknop te draaien en onzinnige dingen weg te laten en ons te richten op het welzijn van de patiënt. Het ziekenhuis in Bernhoven is qua organisatiestructuur van een stichting naar een BV gegaan vanuit de gedachte dat het ziekenhuis van de maatschappij moet zijn. Deze verandering van organisatievorm vraagt om een andere governance en manier van toezichthouden en een andere dynamiek tussen directie, toezicht en aandeelhouders.

Als laatste spreker van het ochtendprogramma vertelde Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector, over de Milieuthermometer Zorg: een verzameling van maatregelen die zich bewezen hebben voor duurzaamheid. De kunst is volgens Klaas van Engelen om iedereen wereldwijd een taak te geven om duurzaamheid aan te pakken, ook binnen de zorgsector. Fossiel gebruik in vastgoed moet uit gefaseerd worden. De milieuthermometer Zorg wordt door de overheid als keurmerk herkend. Dit keurmerk kan voor een bestuur positief uitwerken voor het imago van de instelling. Van Engelen geeft hierbij aan: “Het momentum is nu”.

Aan het begin van de ochtend zijn inspiratiekaarten ingeleverd over hoe er tegen duurzaamheid wordt aangekeken. Dagvoorzitter Corine van Maar sluit het ochtendprogramma met deze inspiratiekaarten af. Samenvattend blijkt dat duurzaamheid nu binnen de zorgsector nog weinig aandacht heeft, het is momenteel nog erg aanbodgericht. In de toekomst wordt graag gezien dat er binnen de zorg en welzijn in de volle breedte aandacht is voor onze kinderen en kleinkinderen en de natuur. ‘We moeten er alles aan doen dat zij straks ook buiten kunnen blijven spelen.’

Tijdens interactieve en inspirerende werksessies na een (biologisch duurzame) lunch werd dieper ingegaan op de zes perspectieven van duurzaamheid. Diverse sprekers deelden hun kennis, ervaringen en expertise met betrekking tot de verschillende thema’s en er werden sprekende voorbeelden gedeeld.

Na het volgen van twee sessies van ieders eigen keuze was het woord aan Drs. Cathy van Beek MCM die haar visie op het onderwerp vanuit haar rol als ambassadeur Zorg voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland gaf. In interactie met de zaal achterhaalde ze hoe het op dit moment gesteld is met de verschillende aspecten van duurzaamheid binnen organisaties. Vooral duurzaamheid van medewerkers werd door aanwezige toezichthouders positief beantwoord en blijkt bij veel Raden van Toezicht reeds de aandacht te hebben. Toch valt er op het gebied van duurzaamheid nog veel te winnen.

Cathy van Beek geeft aandacht aan de 17 ‘sustainable goals’ van duurzaamheid en bepleit om deze als Raad van Toezicht in de portefeuille op te nemen en hier aandacht aan te besteden, ondanks dat hier in de nieuwe Zorgbrede Governancecode weinig aandacht voor is. Het is belangrijk om als organisatie iets aan de maatschappij terug te geven.

Met een netwerkborrel wordt de dag afgesloten, waarna men vervolgens met veel voornemens om duurzaamheid op de agenda van de Raad van Toezicht te zetten huiswaarts keert.

 

   
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed)
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen