2 juni 2021

Wat wordt het ‘Zorglandschap ggz’ en waar staat de eigen ggz-organisatie?

De grootste opgave is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz te borgen, zo valt te lezen in de discussienota ‘Zorglandschap ggz’ (VWS, mei 2021). De discussienota is geen...

153
15 april 2021

Nieuwe zorgprestatiemodel ggz en forensische zorg bekend

De NZa heeft het definitieve zorgprestatiemodel voor de ggz en forensische zorg bekendgemaakt.

205
20 november 2019

Toezichthouders en cliëntenraden ontmoeten elkaar rond thema bouw

Wie willen we zijn en hoe willen we zorg bieden?

773

Wonen en zorg: van 'business case' naar doen

Sinds 2013 alweer, zijn we in Nederland bezig met het scheiden van wonen en zorg. Ik heb de gevolgen ervan zelf meegemaakt, met een moeder die zelfstandig bleef wonen.

1167

HANDREIKING KENGETALLEN BENCHMARK ZORGVASTGOED BOUWKOSTENNOTA 2017

HANDREIKING KENGETALLEN BENCHMARK ZORGVASTGOED
BOUWKOSTENNOTA 2017

485

Sector komt kennis en ervaring zorgvastgoed tekort

De meeste zorgbestuurders hebben geen kaas gegeten van vastgoed en bouw.

364
Er zijn geen vragen om weer te geven.

Het Nederlandse zorgstelsel

Start op:

Toezicht op zorgvastgoed

Start op:

Het dashboard voor de toezichthouder

Start op:
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Duurzaamheid organisatie (financiën/vastgoed)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen