Publicatie

‘Netwerksamenwerking wonen, welzijn, zorg, voor en met ouderen’

Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal, zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten te leveren is netwerksamenwerking van meerdere organisaties nodig. De gemeente vervult daarbij een coördinerende en faciliterende rol.

Dit vraagt om een andere houding en werkwijze van de gemeente en de betrokken organisaties. Gelijkwaardig samenwerken met de ouderen en daarbij uitzoeken wat werkt en waar aanpakken vastlopen. Dit vraagt om een ontwikkelende en lerende houding van alle betrokken partijen. We zijn helaas vaker incident-gedreven en sterk gericht op wat er fout gaat. We veronderstellen dat we door ‘blaming en shaming’ kunnen leren, echter het tegendeel is vaker het geval.

Er zijn voldoende praktijkvoorbeelden waarin de betrokken burgers, de gemeente en organisaties goed weten samen te werken en waarbij de leef- en systeemwereld effectief met elkaar verbonden zijn. Dit zijn de voorbeelden die het verdienen om in het licht gezet te worden teneinde te leren van deze aanpakken.

Om die reden hebben de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) in samenwerking met GenP Governance een drietal inspiratiesessies georganiseerd over ‘personen met verward gedrag’, ‘de aanpak van de schulddienstverlening’ en ‘netwerksamenwerking wonen welzijn zorg voor en met ouderen’.

> Bekijk het verslag van deze bijeenkomst

Details

Geplaatst op: 15 oktober 2018
Geplaatst door:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Corporate governance / toezicht in andere sectoren
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen