Opleidingen

3 opleidingen

---------------------------------------------------------------------------

Coronavirus – beleid NVTZ Academie
 

Update donderdag 15 oktober 2020

Er zijn naar aanleiding van de persconferenties van 29 september en 13 oktober jl. veel vragen rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in het najaar van 2020. We begrijpen uw vragen en vertellen u graag meer over uw deelname.

Vanzelfsprekend houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Tegelijkertijd zoeken wij steeds naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en u kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Binnen de nieuwe maatregelen blijft het toegestaan om onze opleidingen uit te voeren. Dit is conform het beleid van de branchevereniging van opleiders NRTO. NVTZ Academie valt onder onderwijsinstellingen en trainingsinstellingen en deze mogen openblijven.

In samenspraak met de NVTZ hebben we daarom besloten dat alle opleidingen die dit najaar geprogrammeerd staan, in live setting kunnen blijven plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat er tijdens een opleidingsdag voldoende ruimte is voor theorie, maar ook voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Wat betekent dit voor mijn deelname aan één van de opleidingen van de Academie?
De bijeenkomst waarvoor u zich heeft ingeschreven, gaat dus (vooralsnog) in live variant door. Zoals gezegd houden wij bij de uitvoering ervan rekening met de maatregelen die het RIVM en de overheid hanteren. Daarom zorgen wij voor ruime en goed geventileerde locaties (rekening houdend met de 1,5 meter voorwaarde) en vragen wij u zich te houden aan de mondkapjesplicht in openbare ruimten. Onze groepsgrootte is bovendien altijd kleiner dan de maximaal toegestane groepsgrootte van 30 personen. Onze groepen zijn tussen de 12-20 personen.

Voelt u zich echter niet comfortabel bij een live meeting, heeft u klachten of vraagt het coronavirus daar in uw thuissituatie, werkcontext of samenleving om? Dan bieden we u, naast de fysieke opleiding op locatie, twee andere opties.

U kunt:

  1. uw opleiding zoals gepland ‘fysiek’ volgen op locatie;
  2. via een digitale verbinding in het programma Zoom de opleiding volgen vanuit uw eigen locatie;
  3. uw deelname kosteloos verschuiven naar een later moment 

Kunt of wilt u vanwege de corona situatie (voelt u zich niet comfortabel bij een live meeting, heeft u klachten of vraagt het coronavirus daar in uw thuissituatie, werkcontext of samenleving om) de opleiding niet live bijwonen? Neem dan even contact met ons op. We kijken graag samen met u naar bovengenoemde alternatieven. Bij voorkeur via ons mailadres: academie@nvtz.nl

Bekijk hier ons coronaprotocol, met daarin alle geldende richtlijnen. 

---------------------------------------------------------------------------

 

Bekijk de opleidingen gerelateerd aan een bepaald thema of onderwerp. U kunt deze met het menu rechts selecteren.

Data voor opleidingen in 2021 zijn per 1 november op de website beschikbaar.

 

   
   

> Bekijk het opleidingsprogramma voor het najaar 2020

> Bekijk brochure 2020

 

 

Variëteit deelnemersgroep 

Aan alle opleidingen van de NVTZ Academie kunnen maximaal 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep. Uit ervaring is gebleken dat wanneer er meer dan 2 leden van eenzelfde raad van toezicht deelnemen aan dezelfde deelnemersgroep dit (onbewust) het groepsproces kan beïnvloeden. Daarnaast kan het nuttig zijn om ook ervaringen te horen van anderen buiten uw eigen raad van toezicht.

Het dashboard voor de toezichthouder

Themabank: Informatievoorziening en werkbezoek, Juridische kaders / formele externe verhoudingen, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), BTW
Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 495,00

Het is een reële behoefte van toezichthouders om de complexe werkelijkheid terug te brengen tot overzichtelijke proporties. Dashboards hebben als doel om door middel van kengetallen en indicatoren in

Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders

Themabank: Risicomanagement, BTW
Thema: Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis
Tijdsduur: 1 dag
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 495,00

De toenemende concurrentie, de stelselherziening en een sterk veranderende bekostiging van zorginstellingen noodzaken tot sterkere sturing en beheersing van zorgorganisaties. De opbrengsten worden mee

Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille

Themabank: Risicomanagement, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Innovatie en ontwikkeling, Duurzaamheid organisatie (financiƫn/vastgoed), BTW
Thema: Strategie, Sturing
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 3 dagen
Locatie: Omgeving Utrecht
Max. aantal deelnemers: 15
Kosten: € 1475,00

Financieel toezicht in de zorg is toezien op financiële complexiteit. Gelet op de sectorale (bekostiging) issues vraagt het financieel toezicht dan ook specifieke materiekennis en een toezichthouder

Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
BTW
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen