Nieuwsbericht

Nieuwe kleine ondernemersregeling BTW Aanmelden tot 20 november 2019

Op 6 november 2019 geplaatst door

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking. RvT-leden met een jaaromzet exclusief btw die niet hoger is dan € 20.000 kunnen een vrijstelling van administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen. Deze regeling kan ook kosten besparen bij de zorginstelling.
Kiest u er als RvT-lid voor de nieuwe KOR toe te passen, dan:

  • Hoeft u geen btw te berekenen over de vergoeding die u in rekening brengt;
  • Mag u geen btw op kosten in aftrek brengen die aan u in rekening worden gebracht in het kader van uw werkzaamheden als btw-ondernemer;
  • Verminderen uw administratieve lasten. De verplichtingen om aangifte te doen en btw-facturen uit te reiken vervallen;
  • Komen de kosten voor de zorginstelling lager uit, omdat er minder (niet-aftrekbare) btw in rekening wordt gebracht.

Welke omzet telt mee?
Het gaat om de jaaromzet in 2020 van alle (neven)activiteiten en (neven)functies waarvoor u als ondernemer voor de btw wordt aangemerkt.

Samenloop met discussie over btw-ondernemerschap van commissarissen
U bent reeds eerder geïnformeerd over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap.
Het algemeen beleid van de Belastingdienst is niet aangepast naar aanleiding van deze uitspraak en het is onzeker of dat nog gaat gebeuren. Dit betekent dat een bezwaarschrift door de belastingdienst doorgaans alleen wordt toegewezen indien uw situatie vergelijkbaar is aan de situatie van de toezichthouder die de kwestie aanhangig heeft gemaakt bij het Hof van Den Bosch; d.w.z. één commissariaat en (eventueel) een dienstbetrekking. Verschillende RvT-leden hebben inmiddels individueel bezwaar gemaakt bij of vragen hierover voorgelegd aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst heeft bevestigd dat u voor de werkzaamheden als lid van de raad van toezicht niet als btw-ondernemer wordt aangemerkt, dan telt deze omzet niet mee voor de grens van € 20.000.

Wat nu te doen, als u gebruik wilt maken van deze nieuwe regeling?
Het advies is mede afhankelijk van de vraag of u beschikt over een bevestiging van de Belastingdienst dat u voor de werkzaamheden als RvT-lid niet als btw-ondernemer wordt aangemerkt.

Situatie

Advies/actie

U beschikt over de bevestiging van de inspecteur en u verricht geen andere activiteiten als btw-ondernemer.

Geen actie nodig. U bent uitgeschreven als btw-ondernemer.

U maakt nu gebruik van de oude KOR (omzet tot circa € 8.000) en u bent nog steeds btw-ondernemer.

U zou moeten zijn geïnformeerd door de Belastingdienst over automatische omzetting naar de nieuwe regeling.
Is dat niet het geval, dan kunt u zich aanmelden tot 20 november.

U beschikt niet over de bevestiging van de Belastingdienst en uw totale btw-omzet inclusief de vergoeding als RvT-lid is niet hoger dan € 20.000.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwe KOR.

U kunt het standpunt handhaven dat u géén btw-ondernemer bent. Maar bij toepassing van de KOR wordt er vanaf 2020 ook geen btw meer in rekening gebracht.  

U beschikt niet over de bevestiging van de Belastingdienst en uw totale btw-omzet exclusief de vergoeding als RvT-lid is niet hoger dan € 20.000.

Als u op een later moment de bevestiging van de inspecteur ontvangt, dan kunt u zich alsnog aanmelden voor de KOR.

Zo lang er geen zekerheid is over het btw-ondernemerschap kunt u zich beter (nog) niet aanmelden. Correcties achteraf zijn meestal ingewikkeld.

Uw btw-omzet exclusief de vergoeding als RvT-lid is hoger dan € 20.000.

U kunt geen gebruik maken van de KOR.

Als de omzet over 2020 toch lager uitkomt, dan kunt u zich later alsnog aanmelden. Maar aanmelding met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

WNT-effecten
Btw die in rekening wordt gebracht is géén onderdeel van de WNT-bezoldiging. Afgesproken vergoedingen voor RvT-leden zijn exclusief btw. Voor de toepassing van de WNT verandert er dus niets.

Links naar informatie over de KOR en aanmelding

31 oktober 2019
Henk Jan van den Bosch
Axyos WNTadvies

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
BTW
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen