Nieuwsbericht

Antwoorden staatssecretaris Financiën over btw-plicht commissarissen

Op 15 augustus 2019 geplaatst door

Naar aanleiding van onduidelijkheid over btw-ondernemerschap bij de commissaris heeft het Hof Den Bosch zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft op 13 juni jl. uitspraak gedaan in deze zaak waarbij is geoordeeld dat geen sprake is van btw-ondernemerschap bij de betreffende commissaris. 

Naar aanleiding van deze uitspraak, die mogelijk gevolgen heeft voor het btw-ondernemerschap van commissarissen, heeft het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Snel (Financiën, D66). Hieronder vindt u een toelichting op de antwoorden van de staatssecretaris.

 

Uitspraak biedt onvoldoende duidelijkheid voor beleidsbesluit

De staatssecretaris geeft aan dat de vaststelling van de belastingplicht voor de btw afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. En dat de beoordeling hiervan is voorbehouden aan de inspecteur, die bij die beoordeling rekening zal houden met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Naar de mening van de staatssecretaris biedt de uitspraak onvoldoende duidelijkheid om een algemene, voor iedere toezichthouder geldende, beleidslijn in een beleidsbesluit vast te leggen. De staatssecretaris zal na een binnenkort te verwachten uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over de btw-belastbaarheid van vacatiegelden, opnieuw bezien of het mogelijk is om de btw-plicht van toezichthouders te verduidelijken in een beleidsbesluit.

 

Geen recht op teruggaaf btw

De staatssecretaris geeft aan dat toezichthouders die twijfelen of zij na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie nog belastingplichtig zijn voor de btw, deze vraag kunnen voorleggen aan hun btw-inspecteur. Voor de voldoening op aangifte van btw over tijdvakken die in het verleden liggen geldt dat, als de toezichthouder niet tijdig bezwaar maakt of heeft gemaakt tegen de voldoening van btw op aangifte, deze tijdvakken onherroepelijk vaststaan en naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie geen recht bestaat op ambtshalve teruggaaf van btw.

 

Praktische gevolgen uitspraak btw-ondernemerschap commissaris

We brengen graag de documenten m.b.t. de btw positie van commissarissen nogmaals onder de aandacht. De documenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Mark van der Wielen van Deloitte (mvanderwielen@deloitte.nl, 088  288 1525).

Hoewel de beoordeling van het bestaan van btw-ondernemerschap bij commissarissen afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden en u als commissaris zelf uw specifieke situatie moet nagaan, willen we u in dit document, een aantal situaties schetsen waarbij we per situatie de (praktische) gevolgen van de uitspraak aangeven. Hierbij wordt ook ingegaan op de (huidige en nieuwe) kleineondernemersregeling. U vindt ook een model Bezwaarschrift omzetbelasting. 

U vindt deze documenten op onze website onder ‘Wat we doen – Modellen en richtlijnen NVTZ’.

Thema's:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
BTW
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen