27 november 2018

Standaard bezwaarschrift btw-aangifte (Deloitte) voor commissarissen/ toezichthouders

Als service heeft Deloitte een standaard bezwaarschrift opgesteld dat door commissarissen/ toezichthouders kan worden aangevuld.

1170
10 februari 2017

Stroomschema btw en loonheffingen voor toezichthouders

Deloitte heeft een stroomschema gepubliceerd, waarin leden van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht snel en eenvoudig kunnen bepalen wat hun fiscale positie is voor de btw en loonheffingen.

1394

Hoe gaan toezichthouders om met de toenemende eisen rondom belastingen?

De roep om tax transparency klinkt steeds sterker. Met name vanuit toezichthouders, belastingdiensten en samenleving. Zij vragen nadrukkelijk om meer helderheid én om heldere verantwoording over...

241

De WNT zal waarschijnlijk in 2017 weer wijzigen

Op 17 januari 2017 heeft het kabinet het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

427
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
BTW
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen