31 januari 2020

WNT update 2020

In deze update worden de belangrijkste veranderingen in 2020 ten opzicht van de stand per 1 januari 2019 beschreven.

1572
6 november 2019

Nieuwe kleine ondernemersregeling BTW Aanmelden tot 20 november 2019

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking. RvT-leden met een jaaromzet exclusief btw die niet hoger is dan € 20.000 kunnen een vrijstelling van...

1685
15 augustus 2019

Antwoorden staatssecretaris Financiën over btw-plicht commissarissen

Naar aanleiding van onduidelijkheid over btw-ondernemerschap bij de commissaris heeft het Hof Den Bosch zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof...

3310

Hoe gaan toezichthouders om met de toenemende eisen rondom belastingen?

De roep om tax transparency klinkt steeds sterker. Met name vanuit toezichthouders, belastingdiensten en samenleving. Zij vragen nadrukkelijk om meer helderheid én om heldere verantwoording over...

416

De WNT zal waarschijnlijk in 2017 weer wijzigen

Op 17 januari 2017 heeft het kabinet het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

650
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
BTW
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen