Het managen en organiseren van innovatie in de zorg

Op 22 juni 2017 geplaatst door
Christiaan Grigoleit

Het managen en organiseren van innovatie in de zorgpraktijk

In de studie Situated Novelty (2016) door Maarten Janssen, merkt Janssen op dat er in ons denken over innovatie een belemmerende logica schuilgaat. Deze belemmerende innovatielogica (het geheel aan veronderstellingen aangaande innovatie) bepaalt de huidige zorgpraktijk en het gevoerde beleid.

Volgens Janssen zijn er drie karakteriserende aspecten te onderscheiden in dit denken. 1. Er is een sterke voorkeur voor technologische innovatie. 2. Er is de neiging om innovatie inherent als goed te bestempelen. 3. Het denken over innovatie als een lineair proces is dominant.

Op deze manier denken over innovatie leidt er toe dat er hoge verwachten ontstaan over wat innovatie voor goeds te weeg kan brengen voor de zorg. Dit terwijl innovatie in de praktijk lang niet altijd voor de beloofde positieve uitkomsten zorgt, en zeker geen lineair proces van verbetering is.

Er bestaat de grote behoefte om innovatie te controleren, maar om innovatie te stimuleren dient men juist de verstikkende controle mechanisme te laten varen. Is er een andere manier waarop innovatie in de zorg wel georganiseerd en gemanaged kan worden? Het is deze vraag waarop Janssen in zijn studie Situated Novelty (2016) antwoord geeft.

Dit doet Janssen door te stellen dat pas in een specifieke situatie innovatie zijn betekenis krijgt. Door de definitie van innovatie te veranderen legt Janssen de nadruk op het lokale en dynamische karakter. Het is dit karakter van innovatie dat in het huidige denken over innovatie ontbreekt en de bron is voor de organisatorische en management vraagstukken. Wanneer innovatiemanagement als een proces wordt benaderd van continue coördinatie en inspelen op een specifieke context, is mogelijk voor management om actief innovatieprocessen te beïnvloeden (Janssen, 2016).

De studie van Janssen sluit aan bij ontwikkeling in de zorg dat de kaders die door zorgverzekeraars, overheid en toezichthouders worden gesteld ruimte moeten bieden aan een experimentele benadering van de zorgpraktijk (denk hierbij aan: het nieuwe kwaliteitskader, Waardigheid en Trots, Radicale Zorgvernieuwing). Een zorgpraktijk waarin zorgprofessionals en zorgorganisaties gestimuleerd worden om in te spelen op en te leren van de context waarin de zorg wordt geleverd. De situated novelty benadering van Janssen kan in de toekomst dienen als mogelijk theoretisch handvat aan de hand waarvan de NVTZ toezichthouders inzicht geeft over hoe om te gaan met innoverende en veranderende zorgpraktijk.  

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Boardroom dynamics
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen