16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Op 6 september 2019 geplaatst door

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer plenair behandeld (stemming).  Het wetsvoorstel vloeit voort uit de werkzaamheden van de Commissie Halsema en beoogt de kwaliteit van het bestuur en het toezicht in (o.a.) de zorgsector voor de vereniging, de stichting en de coöperatie te verbeteren.

Op woensdag 16 oktober 2019 is hierover een bijeenkomst bij de NVTZ regio Overrijssel:https://www.nvtz.nl/agenda/activiteit/227-regiobijeenkomst-overijssel

Onderwerpen uit de WBTR zijn (o.a.):

* het "puntensysteem" (functiecumulatieregeling)

* streefcijfer 30% diversiteit (losgekoppeld)

* de one tier board

* uniforme grondslag RvB

* bestuurstaak in artikel 2:9BW

* uniforme grondslag RvC (i.p.v. RvT)

* taak en norm RvC

* harmonisatie ontslag bestuurder

* uniforme tegenstrijdig belangregeling RvB en RvC

* interne aansprakelijkheid

* externe aansprakelijkheid

* aansprakelijkheid voor misleidende jaarrekening

* ontslag bestuurders en commissarissen/toezichthouders bij stichtingen door de rechtbank

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Boardroom dynamics
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen