Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

De Raad heeft op 23 april 2018 een zelfevaluatie gehouden onder externe begeleiding van de heer Daniel Le Gras. De leerpunten betreffen de belangrijkste rollen van de Raad en proactief toezichthouden.

Reflectie leerpunten

De Raad heeft in de afgelopen periode met elkaar geleerd door, gedurende en na afloop van elke vergadering, te reflecteren op het toezichthouderschap en op het dynamisch proces binnen de eigen Raad van Toezicht.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen