Organisatie

NVTZ lid

Stichting La Providence

Telefoonnummer 077-3555656
E-mailadres Raad van Toezicht linda.roodbeen@laprovidence.nl
Website http://www.laprovidence.nl
Regio Limburg
Bezoek- en postadres Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Branche Zorg en welzijn
Subbranche(s)
  • Instellingen voor verpleging en verzorging

Goed toezicht

Goed beslagen ten ijs

Binnen termijn respijt

Een goede toezichthouder gaat professioneel met zijn functie om. Daarom zal er cursorisch extra aandacht zijn voor het lidmaatschap van de raad van toezicht en het leiderschap van de raad van toezicht.

> Lees meer over Goed beslagen ten ijs

Transparantie

Behaald

De waarde transparantie omvat het delen van contactgegevens van de raad van toezicht en de jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de raad.

> Lees meer over Transparantie

> Instructie bijwerken Transparantie

Evaluatie en reflectie

Behaald

Van raden van toezicht mag worden verwacht dat zij ieder jaar evalueren en ten minste eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding. In de tussenliggende periode zal de raad van toezicht andere vormen van reflectie hanteren.

> Lees meer over evaluatie en reflectie

Leerpunten evaluatie en reflectie bekijken
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen