Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

5 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Gevolgd

Kennis- en competentieontwikkeling

2016: Harrie Bosch: Seminar "Strategie in een nieuw tijdperk" (SOM)
2016: Harrie Bosch: Dag van de publieke financiering (Finance Ideas)
2016: Harrie Bosch: Diverse themabijeenkomsten en rondetafelbijeenkomsten (Aedes)
2016: Henk van der Stelt: Congres Wet normering topinkomens (K&V)
2016: Henk van der Stelt: leergang Leadership Meetings Commissarissen, cursusmodule Toezicht op Risico (EY)
2016: Henk van der Stelt: Dutch Health Hackaton (Radboud ziekenhuis)
2016: Henk van der Stelt: Leergang Leadership Meetings Commissarissen, cursusmodule Werkgeversrol en belonen (EY)
2016: Henk van der Stelt: Enterprise Governance and Digital Transformation (Universiteit Tilburg)
2016: Henk van der Stelt: Data Science Law & Regulations (Universiteit Tilburg)
2016: Henk van der Stelt: Business Analytics Emerging Trends (Universiteit Tilburg)
2016: Henk van der Stelt: Seminar nieuwe governancecode (BDO)
2016: Jajo Hellinga: Dialoogsessie (NVTZ)
2016: Jajo Hellinga: Leadership meetings Toezicht op Strategie, Toezicht op risico's, Jaarrekening en accountant, Werkgeversrol en belonen, Overnames en desinvesteringen, Fraude, Data analyse en Cybercrime (EY)
2016: Marion van Hoof: Nieuw Toezichthouden , Congres -21 april 2016 (NVTZ)
2016: Marion van Hoof: orientatiesessies voor meer diversiteit binnen de RVT in Zorg en Welzijn (NVTZ Academy)
2016: Nihat Eski: Nieuw toezichthouden, werksessie op naar meer diversiteit in Raden van Toezicht (NVTZ)
2016: Nihat Eski: Oriƫntatiesessies aankomende Toezichthouder voor meer diversiteit binnen Raden van Toezicht in Zorg en Welzijn (NVTZ Academy)
2017: B. Vrancken: Leergang leadership meeting commissarissen (EY)
2017: Henk van der Stelt: seminar Datalek voor toezichthouders (Loyens & Loeff)
2017: Henk van der Stelt: Seminar 'Fusies & overnames voor commissarissen (BDO)
2017: Henk van der Stelt: zelfevaluatie van de Raad van Comissarissen (BDO)
2017: henk van der Stelt: meerdere vakken masters opleiding data science business & governance (tilburg university)
2017: henk van der stelt: jaarrekening en accountant (EY)
2017: henk van der stelt: herstructurering (EY)
2017: henk van der stelt: do boards really matter? Naar de maatschappelijke rol van Toezichthouders (? in Utrecht)
2017: henk van der stelt: maatschappelijk verantwoord ondernemen o.a. gericht op duurzaamheid (BDO)
2017: henk van der stelt: seminar spychologie in de bestuurskamer (PWC)
2018: B. Vrancken: Leergang Leadership Meetings Commissarissen (EY)
2018: H: Board dynamics (EY)
2018: M. van Hoof-Ward en N. Eski en H. van der Stelt: Toezicht op kwaliteit (NVTZ)
2018: h: crisis de baas: leiderschap trainen in een crisissimulatie (PWC)
2018: henk van der stelt: ict & health (? Utrecht)
2018: henk van der stelt: Health innovation school (? Nijmegen)
2018: henk van der stelt: algemene veronrdening gegevensbescherming (AVG) (BDO)
2018: henk van der stelt: congres diagnose zorgtransformatie en beurs Zorg&ICt (? Utrecht)
2018: henk van der stelt: hoe toezicht, bestuur en medezeggenschap elkaar kunnen gijzelen/versterken (PWC)
2018: henk van der stelt: dynamische oordeelsvorming (NVTZ)
2018: henk van der stelt: dynamische oordeelsvorming (NVTZ)
2018: henk van der stelt: Toezicht op kwaliteit (nvtz)
2018: henk van der stelt: toezien op ketens en netwerken (NVTZ)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen