Organisatie

NVTZ lid

Zorgpartners Friesland

Telefoonnummer 058-2866562
E-mailadres Raad van Toezicht b.osinga@znb.nl
Website http://www.zorgpartnersfriesland.nl
Regio Friesland, Groningen en Drenthe
Bezoekadres Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Postadres Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
Branche Zorg en welzijn
Subbranche(s)
  • Instellingen voor verpleging en verzorging

Goed toezicht

Goed beslagen ten ijs

Binnen termijn respijt

Een goede toezichthouder gaat professioneel met zijn functie om. Daarom zal er cursorisch extra aandacht zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en het leiderschap van de Raad van Toezicht.

> Lees meer over Goed beslagen ten ijs

Transparantie

Behaald

De Raad van Toezicht moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom moet altijd duidelijk zijn hoe een Raad van Toezicht te benaderen is, het laatste jaarverslag moet makkelijk terug te vinden zijn en de Raad zal inzicht in zijn eigen bij- en nascholing moeten geven.

> Lees meer over Transparantie

> Instructie bijwerken Transparantie

Evaluatie en reflectie

Behaald

Van Raden van Toezicht mag worden verwacht dat zij ieder jaar evalueren en ten minste eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding. In de tussenliggende periode zal de Raad van Toezicht andere vormen van reflectie hanteren.

> Lees meer over evaluatie en reflectie

Leerpunten evaluatie en reflectie bekijken
Organisatie: Zorgpartners Friesland
Organisatie: Dialyse Centrum Groningen, Zorgpartners Friesland
Organisatie: Zorgpartners Friesland
Organisatie: Accare, Zorgpartners Friesland
Organisatie: Zorgpartners Friesland
Organisatie: Zorgpartners Friesland
Organisatie: Zorgpartners Friesland
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen