Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

5 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Gevolgd

Kennis- en competentieontwikkeling

2017: C.C.W. Molenburgh-Pieper: regionale voorzitters bijeenkomst, thema Goed Toezicht (NVTZ)
2017: E.M. Maat: State of art toezichthouden (NVTZ)
2017: I.C. Spelt: De rol van de raad van toezicht in het sociaal domein (Bosman & Vos en Geelkerken Linkskens Advocaten)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen