Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

4 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Gevolgd

Kennis- en competentieontwikkeling

2014: Angeline Miedema: Regiobijeenkomst Noord, evaluatie en zelfevaluatie, CD presentatie PWC (Boer & Croon)
2015: Angeline Miedema: Pro-actief toezichthouder (NVTZ)
2015: Corrie Noom: "Van afvinken naar aanspreekbaarheid" door Rienk Goodijk, bijz. hoogleraar Governance (Zijlstra Center)
2015: Thijs Malmberg: Symposium Kwaliteit en Integriteit van Besturen en Toezien in de Zorg (NVTZ)
2015: Thijs Malmberg: Vergrijzing: gelegenheid tot vernieuwing van de zorg (PWC)
2015: Thijs Malmberg: Regio-bijeenkomst Zuid-Holland/Zeeland (NVTZ)
2016: Corrie Noom: Congres, workshops, ledenvergadering (NVTZ)
2016: Thijs Malmberg: Toezicht op Kwaliteit (NVTZ)
2016: Thijs Malmberg: Congres "specialistische kennisontwikeling in een gedecentraliseerd stelsel`` (Fier)
2016: Thijs Malmberg: Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario's (NVTZ)
2016: Thijs Malmberg: Leren van Calamiteiten (inspecties)
2016: Thijs Malmberg: Hoeveel hart voor de publieke zaak moet de toezichthouder hebben? (PWC)
2017: Corrie Noom: "Op weg naar gecertificeerde toezichthouders?" (Ebben Partners BV)
2017: Corrie Noom: Expertmeeting olv Jaap van Maanen over Nederlandse Corporate Governance Code (Van der Kruijs)
2017: Corrie Noom: "Waardegedreven toezicht" door Hans Boutelier (VTOI)
2017: Corrie Noom, Angeline Miedema: Financieel toezicht voor niet-fianciële toezichthouders (NVTZ)
2017: Marianne Honkoop: Nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn (NVTZ)
2017: Thijs Malmberg: NVTZ-regiobijeenkomst over intern vs extern toezicht (NVTZ)
2017: Thijs Malmberg: Toezicht op transitie en verandermanagement in zorgorganisaties (NVTZ)
2018: Corrie Noom: Participatiedebat (Movisie)
2018: Corrie Noom: Bijeenkomst van NVTZ, VTW, VTOI-NVTK: Digital Civil Revolution. Hoe als toezichthouder om te gaan met de dreigende disruptie. (Lezing Steven de Waal)
2019: Corrie Noom: Participatielezing door Jos van der Lans: Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw (Movisie)
2019: Thijs Malmberg: NVTZ kennisfestival 
2019: Thijs Malmberg: Fier Congres Erven van Toekomst 
2019: Thijs Malmberg: VWS seminar "Samenwerken is verbinden
2019: Angeline Miedema: Regiobijeenkomst NVTZ

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen