Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

3 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Gevolgd

Kennis- en competentieontwikkeling

2016: H. Feenstra: Intervisie (Raad van Advies Fames)
2016: H. Feenstra: Structureel intervisie (Tias werkgroep)
2016: H. van Sonderen: Scholing Vastgoedsturing (Ortec Finance)
2016: H. van Sonderen: Treasurytraining voor RvC- en MT-leden (Thésor, Delft)
2016: H. van Sonderen: Duurzaam bouwen (TU Delft)
2016: Y. Witman: Ronde tafel Vrouwelijke toezichthouders (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur)
2016: Y. Witman: Toezciht op financiën voor niet-financiële Toezichthouders (NVTZ Academie)
2016: Y. Witman: Expertbijeenkomst over de toekomst van het stelsel van zorg en maatschappelijke ondersteuning (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
2016: Y. Witman: Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht (Regio Utrecht Flevoland)
2016: Y. Witman: Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht (Regio Utrecht Flevoland)
2017: M.H. Schutjens: Studiebijeenomst 'Alleen de hoofdzaken' (Medilex)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen