Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

5 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Gevolgd

Kennis- en competentieontwikkeling

2015: Rieneke Sijderius: Dag van de toekomst (NVTZ)
2016: Rieneke Sijderius: Stakeholderbeleid (NVTZ)
2016: de heer D.J. van der Zaag: Symposium Zorg op Maat (Philadelphia Amersfoort)
2016: de heer W. Verhage: Leergang voorzitter raad van toezicht (NVTZ)
2017: Rieneke Sijderius: Strategisch leiderschap, toekomst van de governance (VTOI)
2017: de heer D.J. van der Zaag: Symposium Palliatieve Zorg (Clarahofje Goes)
2017: de heer D.J. van der Zaag: Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht Zeeland/Zuid-Holland (NVTZ)
2017: de heer D.J. van der Zaag: Regiobijeenkomst (NVTZ)
2017: de heer D.J. van der Zaag: Het dashboard voor de toezichthouder (NVTZ)
2017: de heer W. Verhage: Leergang voorzitter raad van toezicht (NVTZ)
2017: de heer W. Verhage: Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht Zeeland/Zuid-Holland (NVTZ)
2018: De heer M.A.J.M. Buijsen: Toezicht op financiën voor niet-financiële Toezichthouders 2018 (NVTZ)
2018: De heer M.A.J.M. Buijsen: Toezicht houden als een team (Leeuwendaal)
2018: de heer D.J. van der Zaag: Toezicht houden als een team (Leeuwendaal)
2018: de heer D.J. van der Zaag: Leergang voor de voorzitter van de raad van toezicht (NVTZ)
2018: de heer D.J. van der Zaag: Leergang voorzitter van de raad van toezicht (NVTZ)
2018: de heer D.J. van der Zaag: Intervisie voor voorzitters raad van toezicht (Griffioen Organisatieadvies)
2018: de heer H. Holty: Toezicht houden als een team (Leeuwendaal)
2018: de heer H. Holty: Dynamische Oordeelsvorming 2018 (Avicenna)
2018: de heer H. Holty: Dynamische Oordeelsvorming (NVTZ)
2018: de heer H. Holty: Motiverend leidinggeven (Spirit Coaching BV)
2018: de heer W. Verhage: Toezicht houden als een team (Leeuwendaal)
2018: de heer W. Verhage: Toezicht op ICT in één dag (Avicenna)
2018: de heer W. Verhage: Regiobijeenkomst. ICT: welke vragen stellen de toezichthouders (NVTZ)
2018: mevrouw R. Sijderius: Toezicht houden als een team (Leeuwendaal)
2019: Marianne Quax: Leergang De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn (NVTZ)
2019: Marianne Quax: Toezicht op kwaliteit (NVTZ)
2019: de heer H. Holty: Lean management: Yellow en Orange Belt (ODIN Change Support)
2019: de heer W. Verhage: Congres Nieuwe Financiële verantwoordelijkheid (NVTZ)
2019: de heer W. Verhage: Nieuwe financiële verantwoording (NVTZ)

2019: de heer D.J. van der Zaag: HRM en organisatieontwikkeling 2019 Editie 2 (NVTZ)

2019: de heer W. Verhage: Toezicht op transities en innovaties 2019 Editie 2 (NVTZ)

2019: de heer M.A.J.M. Buijsen: Toezicht op ICT in één dag (NVTZ)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen