Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

5 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Kennis- en competentieontwikkeling

2016: L. van Gennip: International Directors Programma INSEAD (INSEAD)
2016: L. van Gennip: New Dutch Corporate Governance Code (INSEAD)
2016: L. van Gennip: Programma Koplopers in Toezicht (NVTZ - Broosz)
2017: J.A. Rauwerda: NVTZ voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht regio Noord Holland (NVTZ)
2017: J.A. Rauwerda : International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2017 (Institute for Healthcare Improvement BMJ)
2017: J.A. Rauwerda : Digitalisering in de publieke sector - Commissarissenontmoeting (PWC )
2017: J.A. Rauwerda : Regiobijeenkomst Noord-Holland - thema Marketing in de zorg (NVTZ)
2017: M.J.H. Jetten, lid RvT (was docent van deze cursus): Leergang Toezichthouder in de publieke sector - financieel deel - 3 dagdelen (Ebbinge )
2018: B. van Wijk: Toezicht op Kwaliteit van Zorg (Hospital Board Academy)
2018: J.A. Rauwerda: Hoe toezicht bestuur en medezeggenschap elkaar kunnen gijzelen of versterken - commissarissenontmoeting (PWC )
2018: J.A. Rauwerda : De waarde van verscheidenheid in de samenstelling van de Raad van Toezicht (NVTZ )
2018: J.A. Rauwerda : Proactief toezichthouden 2018 editie 2 - 27 september 2018 (NVTZ Academie )
2018: J.A. Rauwerda : Proactief toezichthouden 2018 editie 2 - 27 september 2018 (NVTZ Academie )
2018: L. van Gennip: Programmalijn - Toezicht op digitale strategie (Flevum)
2018: L. van Gennip: Toezicht op Kwaliteit van Zorg (Hospital Board Academy)
2018: Prof. dr. J.A. Rauwerda, voorzitter RvT: Het dashboard voor de Toezichthouder (NVTZ Academie)
2018: Prof.dr. J.A. Rauwerda, voorzitter RvT: Toezicht op financien voor niet-financiele Toezichthouders (NVTZ Academie)
2018: Prof.dr. J.A. Rauwerda, voorzitter RvT: Proactief toezichthouden (NVTZ Academie)
2018: Prof.dr. J.A. Rauwerda, voorzitter RvT: State of the art toezichthouden (NVTZ Academie)

2018: prof.dr. J.A. Rauwerda, ‘Toekomstbeeld van het Zorglandschap’, KPMG d.d. 27-11-2018.

2019: Prof.dr. J.A. Rauwerda, 2019, Werkconferentie Bouwen voor Zorg: waardevolle rol cliëntenraden en raden van toezicht in beeld (NVTZ).

2019: Prof.dr. J.A. Rauwerda, 2019, Hospital Leadership Academy, 25 en 26 juni 2019.

2019: G. Jetten, 2019, Hospital Leadership Academy, 25 en 26 juni 2019.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen