Bekijk documenten transparantie

E-mailadres raad van toezicht

femke.smits@ggzmomentum.nl

Toezichtvisie

Onze visie op toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en waardering voor ieders rol. De raad van toezicht geeft toezicht vorm op basis van een directe verbinding met de organisatie en haar cliënten. Voorafgaand aan iedere raad van toezicht bijeenkomst zijn er gesprekken met verschillende medewerkers waarin door de raad vooral geluisterd wordt en waar we informatie krijgen over de maatschappelijke bijdrage van GGZ Momentum is. Hiermee hebben we een directe verbinding en deze persoonlijke gespreken leveren veel waardevolle informatie op.  Verder worden we op basis van beknopte documenten en toelichtingen van de raad van bestuur geïnformeerd  over de relevante zaken in de organisatie. Onze toegevoegde waarde komt enerzijds tot uiting in de rol van klankbord voor de RvB inzake strategische issues. Daarnaast bestaat de rol van de RvT uit de in de governancecode vastgelegde wettelijk rol.  

Overige documenten

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen