Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

Verslag evaluatie Raad van Toezicht Ambulance Oost

Op 9 juli 2019 hebben we een evaluatie van de Raad van Toezicht Ambulance Oost gehouden op een mooie locatie langs de IJssel.

We werden hierin begeleid door “Governance in balans” in de persoon van Puck Dinjens.

Besproken werden de huidige gang van zaken, de contacten van de Raad van Toezicht met de directeur/bestuurder , de Ondernemingsraad en het Managementteam.

Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen zoals het vormgeven van het kwaliteitsbeleid zoals dat ook is opgepakt door AZN.

We hebben afgesproken hieraan in en aparte commissie aandacht te gaan geven door het ontwikkelen van parameters die zicht bieden op het ontwikkelen van kwaliteit.

Met betrekking tot de contacten met de Ondernemingsraad wordt bekeken hoe deze meer gestructureerd kunnen worden. Naast de vergaderingen van de Raad van Toezicht is er weinig contact en er is behoefte aan een jaarlijkse inhoudelijke dag waar een bepaald thema kan worden besproken.

Ten aanzien van de renumeratie commissie wordt afgesproken om de werkwijze aan te passen; de voorzitter van deze commissie doet hier een voorstel voor.

Aan het eind van de evaluatie wordt de communicatie van deze ochtend besproken en keren we weer huiswaarts.

Al met al een aan te bevelen punt voor andere RVT’s om eens een externe evaluatie te doen.

Peter Heukels, voorzitter RVT Ambulance Oost

Reflectie leerpunten

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen