Goed beslagen ten ijs

Beginnersopleidingen

5 leden van de raad van toezicht hebben een beginnersopleiding gevolgd.

Leiderschapstraject

Kennis- en competentieontwikkeling

2016: Annelies Meijnhardt: Dynamiek in de RvT (NVTZ)
2016: Annelies Meijnhardt: De nieuwe toezichthouder (NVTZ)
2016: Rutger Kriek: De nieuwe toezichthouder (NVTZ)
2017: Annelies Meijnhardt: Het Nederlandse zorgstelsel (NVTZ)
2017: Annelies Meijnhardt: Goed toezicht (NVTZ)
2017: Annelies Meijnhardt: Toezicht houden in tijden van crisis (Reliëf)
2017: Annelies Meijnhardt: HPO bijeenkomst (NVTZ)
2017: Annelies Meijnhardt: Jaarrekening en accountant (EY)
2017: Annelies Meijnhardt: Herstructurering (EY)
2017: Annelies Meijnhardt: Leergang herstructurering (EY)
2017: Jaap Kamphorst: Toezicht houden in tijden van crisis (Reliëf)
2017: Jaap Kamphorst: Governance en erkenningsregelingen in goededoelenstichtingen (PWC)
2017: Jaap Kamphorst: Toezicht op kwaliteit (NVTZ)
2017: Jaap Kamphorst: Goed toezicht - voorzittersbijeenkomst (NVTZ)
2017: Jaap Kamphorst: Making impact - monitoring van prestaties (KPMG)
2017: Jaap Kamphorst: De mens en toezicht houden (NVTZ)
2017: Jannine van Schothorst: De mens en toezicht houden (NVTZ)
2017: Jannine van Schothorst: Identiteit (Reliëf)
2017: Philip Miedema: Programma commissarissen en toezichthouders (TIAS School voor Business and Society)
2018: Annelies Meijnhardt: Goede zorg vraagt om goed bestuur (VWS)
2018: Jaap Kamphorst: Kennissessie Zo werkt de Ouderenzorg (Vilans)
2018: Jaap Kamphorst: Technologie en zorg (Reliëf)
2018: Jaap Kamphorst: Haal meer uit het werkbezoek (NVTZ)
2018: Jaap Kamphorst: Identiteit (Reliëf - PC netwerk)
2018: Jaap Kamphorst: Zo werkt ouderenzorg (Vilans)
2018: Jaap Kamphorst: ICT beleid (NVTZ)
2018: Jannine van Schothorst: Radicale zorgvernieuwing (VWS/NVTZ)
2018 en 2019: Jannine van Schothorst: Leergang kwaliteit (NVTZ)
2018: Philip Miedema: Technologie en zorg (Reliëf)
2018: Philip Miedema: Technologie en zorg (Reliëf)
2018: Philip Miedema: Adequaat toezicht op calamiteiten (NVTZ)
2018: Philip Miedema: Toezicht op ICT (NVTZ)
2019: Jaap Kamphorst: Casusbespreking identiteit en crisis (Relief)
2019: Jaap Kamphorst: Normatief praktijkenmodel (Reliëf/Hein Griffioen)
2019: Philip Miedema: Nationale leiderschapsleergang (Comenius)
2019: Jannine van Schothorst: Toezicht op gedrag en cultuur (NVTZ regio Utrecht-Flevoland)
2020: Jannine van Schothorst: Goed toezicht&toekomstperspectief (NVTZ)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen