Evaluatie & Reflectie leerpunten

Evaluatie leerpunten

- met de bestuurder maken van SMART afspraken, gekoppeld aan het jaarplan
- agenderen onderwerpen die het primair proces betreffen
- bespreken hoe zelfsturing als besturingsfilosofie in de organisatie het proces van de RvT beïnvloedt
- gedoseerd omgaan met (tussentijdse) advisering en ervoor waken niet te veel sturing te geven
- bezoeken aan de werkvloer laten faciliteren door de organisatie en in de vergadering elkaar hierover bijpraten
- dynamiek tussen bestuur en toezicht bespreken

Reflectie leerpunten

- meer balans tussen terugblikken en vooruitkijken, toezicht en sparren, grote lijnen en details
- proactiever toezichthouden en de ambassadeursrol verder versterken

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen