Organisatie

NVTZ lid

Accolade Zorg

Telefoonnummer 030-6973400
E-mailadres Raad van Toezicht jdeleeuw@accoladezorg.nl
Website https://www.accoladezorg.nl
Regio Utrecht en Flevoland
Bezoek- en postadres Dennenweg 2
3735 MR Bosch en Duin
Branche Zorg en welzijn
Subbranche(s)
  • Thuiszorg

Goed Toezicht

Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. Hierbij is de raad van toezicht doorlopend bezig met kennis- en competentieontwikkeling. Nieuwe toezichthouders zonder ervaring in het toezicht en/of de zorg volgen een beginnerscursus. Daarnaast volgt eens in de vier jaar, één lid van de raad van toezicht, meestal de voorzitter, een leiderschapscursus.

> Lees meer over Goed beslagen ten ijs

Transparantie

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het is in ieder geval duidelijk wie er in de raad van toezicht zit, raden van toezicht zijn bereikbaar door middel van een e-mailadres en hebben een visie op toezicht.

> Lees meer over Transparantie

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren. Raden van toezicht evalueren ieder jaar hun eigen functioneren en doen dit eens in de drie jaar onder begeleiding van een externe evaluator. Raden van toezicht maken eens in de drie jaar gebruik van een andere vorm van reflectie, passend bij de aandachtspunten van hun raad.

> Lees meer over evaluatie en reflectie

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen