Publicatie

De rol van de raad van toezicht bij innovatie

Voor u ligt een handreiking hoe raden van toezicht aandacht kunnen geven aan met name technologische innovatie. Al enige jaren geleden vond er op het Ministerie van Economische Zaken (in de tijd van minister Kamp) een conferentie plaats om aandacht te vragen voor een meer toekomstgerichte houding van raden van commissarissen en raden van toezicht. Daarbij werd nadrukkelijk aandacht gevraagd om innovatie onderdeel te laten zijn van de verantwoordelijkheid van de interne toezichthouder.

€ 5,00
niet-leden € 10,00
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen