Publicatie

Tussen wal en schip

Binnen ons stelsel zijn er verschillende (groepen) mensen die geen passend antwoord lijken te kunnen vinden op de problemen waarmee zij geconfronteerd worden en daarmee ‘tussen wal en schip’ vallen. Een thema dat wellicht altijd actueel is. In deze notitie wordt het probleem ontleed tegen de achtergrond van de recente stelselwijzigingen in de Nederlandse wereld van zorg en welzijn.

Tussen wal en schip verwijst naar een brede opvatting van de rol van raden van toezicht waarbinnen de steeds grotere nadruk op die maatschappelijke functie van het intern toezicht vraagt om een andere manier van werken.

€ 5,00
niet-leden € 10,00
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen