Publicatie

Tussen wal en schip

Binnen ons stelsel zijn er verschillende (groepen) mensen die geen passend antwoord lijken te kunnen vinden op de problemen waarmee zij geconfronteerd worden en daarmee ‘tussen wal en schip’ vallen. Een thema dat wellicht altijd actueel is. In deze notitie wordt het probleem ontleed tegen de achtergrond van de recente stelselwijzigingen in de Nederlandse wereld van zorg en welzijn.

Tussen wal en schip verwijst naar een brede opvatting van de rol van raden van toezicht waarbinnen de steeds grotere nadruk op die maatschappelijke functie van het intern toezicht vraagt om een andere manier van werken.

Reactie raad van toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis op ‘Tussen wal en schip'
In reactie op de gids ‘Tussen wal en schip’ van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de NVTZ heeft het bestuur een uitgebreide reactie ontvangen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). Het NVTZ-bestuur was zeer verheugd met deze reactie en prijst de systematische wijze waarop de raad van toezicht van het ASZ is nagegaan in hoeverre de thematiek uit de gids geldt voor het ziekenhuis en hoe daarmee wordt omgegaan.

In overleg met het ASZ deelt de NVTZ ter inspiratie de reactie met haar leden. 

Voor de verzending berekenen wij €3,95 verzendkosten per bestelling (met een max van 10 stuks).

€ 5,00
niet-leden € 10,00
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen