Publicatie

Samen van waarde

Deze gids geeft u handvatten hoe om te gaan met de verschillende interne en externe belanghouders van de instelling.

In ‘Samen van waarde’ wordt u opgeroepen om als Raad van Toezicht aandacht te besteden aan het  belanghouderbeleid van uw instelling. Daarnaast is deze publicatie een vertaling van het derde principe van de Zorgbrede Governancecode (2017) dat stelt dat in- en externe belanghebbenden invloed moeten kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie.

€ 5,00
niet-leden € 10,00
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen