Publicatie

Calamiteitengids

Wat is de rol van de Raad van Toezicht bij een calamiteit? Naar aanleiding van enkele
recente calamiteiten erkennen zowel toezichthouders als bestuurders in de zorg dat er
onduidelijkheid is over die rol. Die gezamenlijk gevoelde urgentie heeft in januari 2013
geleid tot het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en
welzijn (NVTZ) om een leidraad te ontwikkelen.
Deze calamiteitengids bevat zowel aandachtspunten voor het omgaan met een acute calamiteit, als voor het op het spoor komen van risico's van een zich ontwikkelende calamiteit.

€ 5,00
niet-leden € 10,00
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen