Prikbord

Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Cyriel de Block

WMCZ ballast of noodzaak.

De wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.

Als leidraad is het natuurlijk handig om een dergelijke wet bij de hand te hebben en te kunnen nagaan waar de cliëntenraad wel of niet iets over te zeggen heeft. Dit laatste vormt nu echter ook het probleem. De uitvoering van artikel 3 hangt bij vele bestuurders en cliëntenraden op het prikbord met het doel steeds opnieuw de vraag te kunnen beantwoorden of een cliëntenraad nu wel of niet iets moet roepen over een voorgenomen besluit. Helaas wordt dit soms als lastig ervaren door bestuurders maar ook door cliëntenraden. Er is immers altijd grijs gebied. Artikel 6 biedt gelukkig mogelijkheden om bevoegdheden uit te breiden. Maar is dit nodig?

De core business van een zorginstelling is redelijk helder. Cliënten behandelen, ondersteunen en verzorgen. Het geld dat de instelling ontvangt moet deze doelstelling logischerwijs ten goede komen. De vraag of dit altijd voldoende geld is of net te veel laat ik in deze context even buiten beschouwing. Wat we van een bestuurder moeten en mogen verwachten is dat elke cent die een instelling ergens aan uitgeeft leidt tot het in stand houden en/of verbeteren van de zorg. Of het nu over maaltijden gaat, bouw, fusie, aanstelling van managers, enz… .Alles moet hetzelfde doel dienen. De bestuurder moet bij elk besluit zowel aan de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van Toezicht en de externe belangenhouders kunnen uitleggen wat de kostprijs is en op welke manier die uitgave ten goede komt aan de cliënten. Aan de hand van de WMCZ kan een bestuurder een cliëntenraad informatie verstrekken over een bepaald onderwerp met daarbij de mededeling “ik vertel het wel maar jullie hebben hier eigenlijk geen zeggenschap over”. Hier gaan we mijns inziens de mist in met de WMCZ. Een voorbeeld. Een bestuurder wil het management uitbreiden met een facilitair manager. Normaal hoeft de cliëntenraad hier niets over te zeggen. Een mededeling dus. Maar we mogen toch verwachten dat een bestuurder aan een cliëntenraad kan uitleggen waarom deze uitbreiding van het management de zorg van de cliënt ten goede komt. Deze verantwoording moet toch ook aan anderen, waaronder de Raad van Toezicht, worden gegeven. ( Even terzijde. Het voorbeeld van de manager is niet het aantrekkelijkste voorbeeld omdat heel Nederland al roept dat er te veel en te dure managers zijn. Consultancy verdienen goud geld aan situaties waarbij er gebrek is aan (goede) managers. Zelfsturing is momenteel het nieuwe ideaal. Uiteraard loopt het soms goed maar het kan ook helemaal mis gaan en dan …. Was een goede leidinggevende veel goedkoper dan een dure consultant. Dit is dus even terzijde)

Wat ik wil betogen is dat de medezeggenschap niet gebonden mag zijn aan een lijstje van advies en verzwaard advies maar over alle zaken een mening mag en moet hebben zodat dit ook aan de achterban kan worden uitgelegd.

Vorig jaar is er een helder kader gegeven in het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit “ Toezicht op Goed Bestuur voor bestuurders en toezichthouders in de zorg” . Daarin staat helder beschreven wat de verwachtingen zijn van de bestuurder, de raad van toezicht, de cliëntenraad en de zorgverleners. Het is wel wat vreemd dat het document alleen voor bestuurders en toezichthouders is bedoeld want in dit rijtje zou zeker ook de cliëntenraad niet misstaan. De vraag die ons rest is : “Komen raad van toezicht en cliëntenraad niet heel dicht bij elkaar voor wat betreft hun rol, hun taak en hun verantwoordelijkheid?”.                                              OP 22 mei zal de heer Pieter Vos, bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voorzitter van het LOC, in Heinkenszand (Zeeland) uitgebreid ingaan op dit onderwerp.

Cyriel de Block.

U bent de eerste om te reageren.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen