Prikbord

Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Reflectiemethode

Reflectiemethodevondst

Methode: Meerdere reflectiemethoden van diverse zorgprofessionals in persoonlijke verhalen

Omschrijving: "Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg" is een zorgbundel met vertellingen van vnl. artsen en verpleegkundigen. Vertellingen waarin reflectieoefeningen en inzichten gedeeld worden die lezers (professionals in de zorg) kunnen inspireren, ondersteunen en adviseren m.b.t. tot de eigen ontwikkeling/het eigen ontwikkeltraject. Wat o.a. aan bod komt:

- hoe het werk zo vormgeven dat de persoon die zorg vraagt er baat bij heeft en het weldadig is voor het
individu die zorg verleent (het laatste wordt ook belangrijk gevonden om goede zorg te kunnen blijven
verlenen);
- hoe omgaan met omstandigheden die als moeilijk worden ervaren, zoals hoge werkdruk;
- hoe collega's die het moeilijk hebben ondersteunen.

Waarom aanbevelingswaardig: Professionals die direct en indirect met zorg te maken hebben geven aan dat de zorgbundel van betekenis is. Dat het gaat om wat normaal niet besproken/uitgewisseld wordt in hun werkveld, terwijl zij het essentieel vinden. Zij zeggen: "Ik hoop dat zoveel mogelijk zorgverleners dit boek lezen."
Er zijn ook andere reacties zoals: "Wat in deze zorgbundel staat is niet alleen relevant voor beroepskrachten in de zorg maar ook voor professionals in andere domeinen."

Zorg-/welzijnsinstelling: eigen initiatief

U bent de eerste om te reageren.
Kan er contact worden opgenomen voor toelichting? Ja
Naam contactpersoon: Jean Phagoe
Contactgegevens: contact@voorhetwezenlijke.nl
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen