Over Lodi Hennink

Evaluator

Werkt landelijk

Lodi Hennink is naast zelfstandig bestuursadviseur en evaluator ook toezichthouder in de zorg, in de financiële
sector en bij een grote consumentenorganisatie. Hij is zelf gepokt en gemazeld als bestuurder/directeur en
toezichthouder in de zorg. Dat maakt dat hij zich bij zelfevaluaties goed kan verplaatsen in de RvT. Met gevoel voor
bestuurlijke processen en relaties heeft hij een scherp oog voor de dynamiek tussen personen en organen.

Hij is praktisch in zijn benadering en to-the-point. Zijn stijl is vitaal, reflectief, soepel, verbindend en mensgericht. Als
procesbegeleider leidt hij gedachtenwisselingen met tact tot gedragen conclusies en uitvoerbare actiepunten. Zodoende
wordt de zelfevaluatie een impuls om de RvT in zijn rol te laten groeien.

Dat doet hij tegen de achtergrond van de grotere strategische vraagstukken van de organisatie. Er wordt bewaakt dat er
verbinding blijft tussen ‘het grote plaatje’ en de ontwikkeling van de RvT.

Lodi is voor bestuurders en toezichthouders bij uitstek raadgever en sparring partner. Hij zit door zijn eigen ervaring op
dezelfde golflengte, kan zich goed inleven en is dienstbaar-constructief.

Ervaring

1985 – 1989Gist-brocades (farmaceutische divisie)Product manager
1989 – 1993Robeco GroepInternational Marketing Manager
1993 – 1995Randstad Groep (Tempo-Team)District Manager
1995 – 1998InterpolisManager Marketing & Productontwikkeling
1998 – 2005InterpolisAdviseur Concernstragie
2005 – 2007Achmea (holding)Manager Business Developmen
2007 – 2017Landelijke Huisartsen VerenigingAlgemeen directeur
2018 – 2019Vereniging HumanitasAlgemeen directeur
2015-hedenASN beleggingsfondsen NVVicevoorzitter RvC
2014-hedenTactus VerslavingzorgVicevoorzitter RvT
2016-hedenVereniging Eigen HuisVoorzitter RvT
2020 – hedenSHoKoVoorzitter RvC

Scholing

1985Erasmus Universiteit RotterdamBedrijfseconomie (drs.)
1985Erasmus Universiteit Rotterdam RRechten (mr.)
1986 – 1987SRMNIMA-B en NIMA-C
1988Hank SchutLeergang Farmaceutisch Bedrijfsleven
1992SRMPublic Relations – B
1998Erasmus Universiteit RotterdamPost-doctorale opleiding Electronic Commerce
2000Stichting BedrijfskundeNiet-rationele en disfunctionele processen in organisaties
2000 – hedenDiversen

Methodiek

Zelfevaluaties zijn altijd maatwerk, afgestemd op de thema’s en de omstandigheden van het moment.
Op het (optimale) proces hieronder kan gevarieerd worden.
VOORBEREIDING
Vaste onderdelen zijn:

  • Kennismakingsgesprek/intakegesprek met de voorzitter.
  • Door de individuele leden laten invullen van een digitale vragenlijst.
  • In vervolg daarop interviews met de individuele leden, de bestuurder(s) en de bestuurssecretaris.
  • Terugkoppeling aan de voorzitter van belangrijkste punten die tijdens interviews naar boven zijn gekomen.
  • In samenspraak met de voorzitter bepalen wat de doelstellingen van de zelfevaluatie worden en welke thema’s tijdens de gezamenlijke bijeenkomst centraal zullen staan (scope).

Het is wenselijk als voorbereiding aanvullend uit te voeren:

  • actualiseren van de competentiematrix,
  • een documentenscan (statuten, reglementen, notulen, de reeds bestaande toezichtvisie en toezichtkader).

BIJEENKOMST
In het plenaire overleg wordt de reflectieve dialoog geleid. Het proces is afgestemd op de specifieke feiten en
omstandigheden van de RvT en de thema’s die geprioriteerd zijn.

VERSLAG & AANBEVELINGEN
In de week na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een verslag daarvan, met daarin de conclusies van
het overleg en de daaruit voortkomende aanbevelingen en actiepunten.

Tarief

Op aanvraag

Lees ook

Bas Baanders

Evaluator

Judy Braam

Evaluator

Marcel Wanrooy

Evaluator